EN

Green Architecture Now! / Philip Jodiadio | Taschen

המהפכה התעשייתית הובילה לשיפור מתמשך באיכות החיים אך גם לדלדול מאגרי האנרגיה ופגיעה באיכות הסביבה. סביבות המגורים, הפכו גם הן לגורם הרסני. 80% מגזי החממה הנפלטים בארה"ב, מקורם בבתים.

נזכרים בסביבה...

כתוצאה מעלייה דרמטית במחירי הנפט בשנות ה-70 של המאה העשרים, נוצר דחף עולמי לקידום השימוש באנרגיות מתחדשות. הבנת אפקט החור באוזון, ההתחממות הגלובלית והנזקים הסביבתיים שהאנושות מביאה על עצמה ועל הטבע והחיים בסביבתה, הובילו לטרנד של בניה ירוקה. בניה המכבדת את תושביה ומשרתת אותם נאמנה, אך מתחשבת בסביבה. 

עקרונות הבניה הירוקה:

  • העדפת חומרים זמינים באזור אתר הבניה, על פני חומרי המיובאים מאזורים אחרים בעולם. כך חוסכים את העלויות ואת האנרגיה והזיהום הקשורים לשינוע הבינלאומי.
  • תכנון לחיסכון באנרגיה הן בתקופת הבניה והן בחיי היומיום.
  • שימוש בחמרי גלם מתחדשים – העץ חוזר לאופנה.
  • שילוב לוחות סולאריים המנצלים את אנרגית השמש לצרכי דיירי הבנין ולצרכים אחרים.
  • איסוף ומיחזור מי קולחין לשימוש משני בבית ובגינה.
  • חלונות בעלי זיגוג כפול ופתרונות הצללה מתקדמות מביאות לחיסכון בחימום וקרור. ואם צריך יותר מזה, מערכות המיזוג מנצלות מי תהום זמינים כגורם מצנן ומוליך יעיל לפינוי חום מיותר.

במדינות קרות, יש שימוש רב בזכוכית לצורך ניצול מירבי של קרינת השמש לתאורה וחימום. בארצות החמות, פחות זכוכית ויותר הצללה, על מנת לחסוך במיזוג אוויר. יחד עם הגישות הפונקציונליות החדשות, הובילה הבניה הירוקה גם ערכים אסתטיים חדשים ובמקרים רבים, גם צניעות בבניה ובאורח החיים.

!Green architecture Now

ספרו של Philip Jodidio, מביא אוסף מכובד של מבנים שהוקמו בעשור האחרון באזורים שונים בעולם. חלקם, מצטנעים ומתחפרים מתחת לפני האדמה, כשגגותיהם מכוסים בדשא, על מנת לספק בידוד איכותי, השתלבות מושלמת בסביבה ו"טביעת רגל" אקולוגית מינימלית. רק חלונות קטנים שנראים כמו עיני חיות המציצות מתוך האדמה, מסגירים את המבנה הצנוע. מבנים אחרים מיישמים את מאפייני הבניה הירוקה, אך מבחינה אסתטית, מעדיפים לבלוט בתכנון מודרניסטי ואמירה פיסולית חדשנית בולטת על רקע הנוף והטבע שבאזור. מבנים אחרים מגלים מקוריות בשילוב צמחיה, כחומר בידוד אסתטי על גבי קירות אנכיים. בחלקם, הטבע חודר לתוך הבניין ואחרים, נטמעים בסביבתם הטבעית רואים ואינם נראים, כשקירותיהם החיצוניים מכוסים במראות המשקפות את הנוף והצמחיה שבסביבה וממתנות את המראה המסיבי של המבנה.  כך או כך, מדובר ביצירות אדריכליות חדשניות ורעננות. פורצות גבולות, מפתיעות ומרגשות. מצד אחד, שימוש בחומרים מרוכבים מתקדמים, ומצד שני, שימוש במבני במבוק שצמיחתו מהירה מאד, כקונסטרוקציה וגימור.  

לפני כל בניין המופיע בספר, מוצגים האדריכלים שתכננו אותו. כל תכנון מופיע גם בתכניות וחתכים, המאפשרים לאדריכלים ומהנדסים להבין את עקרונות המבנה.

אם אתם אנשי מקצוע בתחום האדריכלות, הבניה או עיצוב פנים, זה ספר חובה עבורכם. ואם אתם סתם אוהבים לראות אדריכלות מודרנית, תרוו נחת משפע הדוגמאות שבספר והתפיסות העיצוביות שהם מובילים. 

פלד - איכות מהשורש © כל הזכויות שמורות  |  כתובת: דרך שלמה 73 תל אביב. טלפון: 03.6822922
עיצוב: Frisbee  |  תיכנות: entry