HE

Sliding shutter

תריסי ההזזה הינם פיתרון עיצובי נפלא כאשר רוצים להשאיר את כל חלל הפתח פנוי ללא כל הסתרה. 
פתיחת התריסים מתבצעת בהזזה על גבי מסילות המותקנות בצד החיצוני של הקיר, כך שפתיחתם אינה דורשת מקום בתוך בגליף. ניתן לתכנן את פתיחת התריסים גם  אחד על גבי השני כמו דלתות הזזה. ניתן לתכנן את רוחב השלבים והזווית שלהם, כדי להתאים את מידת ההצללה בהתאם למיקום הבנין ולכיוון הקיר הספציפי. החל משלבים אנכיים המונעים לחלוטים כניסת אור, ועד שלבים אופקיים החוסמים קרינה ישירה, אך מאפשרים הצללה חלקית נעימה. PELED © All rights reserved  |  Address: 73 Shlomo road, Tel-Aviv 66089, Israel. Tel: 972-3-6822-922
Design : Frisbee  |  Development : entry